Välkommen till Psykologmottagningen vid Sophiahemmet

Teamet består av en grupp leg. psykoterapeuter/ leg. psykologer och en associerad leg. läkare med specialistutbildning i psykiatri. Till oss går det bra att komma som privatperson, via försäkringsbolagens vårdplaneringar eller via företagshälsovården

Behandling med psykoterapi ger dokumenterat goda resultat i samband med depressioner, ångest, stress och oro, dåligt självförtroende, sömn- och koncentrationsproblem. Den är även effektiv vid olika kris- och utmattningstillstånd, vid svårlösta konflikter och bearbetning av trauman. Psykoterapi ger ökad självkännedom vilket är en stor tillgång både privat och i arbetslivet.

Stöd och behandling

Att någon gång hamna i en krissituation är en del av livet. Det kan handla om påfrestningar i privatlivet eller arbetet där krav från omgivning och oss själva skapar stress och oro. Hos oss på Sophiahemmet kan både vuxna och ungdomar få samtalsterapi.Vi erbjuder även parterapi och föräldracoaching.

Behandlingen syftar till att lära känna sig själv, acceptera och förstå sina känslor bättre. Vi analyserar destruktiva beteendemönster och negativa tankemönster kring den egna personen. Här samarbetar erfarna psykologer och psykoterapeuter. Vi arbetar med psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi, affektfokuserad relationell terapi och rådgivning. Efter professionell bedömning av psykoterapeuten utformas behandlingen på det sätt som är mest ändamålsenligt för klienten.

Logo