Välkommen till  Psykolog- och psykoterapimottagningen vid Sophiahemmet
Vi erbjuder hjälp vid
 • Livskriser

 • Oro och ångest

 • Depressioner

 • Stress- och sömnsvårigheter

 • Relationsproblem

 • Låg självkänsla

 • Arbetslivsproblem

 • Kognitiv rehabilitering

Behandlingen sker på vår klinik på Sophiahemmet i Stockholm alternativt som digitala vårdmöten.

Stöd och behandling

Att någon gång hamna i en kris är en del av livet. Det kan handla om påfrestningar i privatlivet eller i arbetet där krav från omgivningen och oss själva skapar stress och oro. Behandlingen syftar till ökad självkännedom, bättre självomsorg, insikter, att förändra beteendemönster som ej är adaptiva och till att bättre kunna reglera sina känslor. Inriktningen är integrativ med inslag av KBT, psykodynamisk, relationell och affektfokuserad psykoterapi. På mottagningen finns även neuropsykologisk kompetens, och erbjuds kognitiv rehabilitering.

Rehabilitering vid stressproblematik och utmattning

Medarbetarna är företagets viktigaste tillgång. När någon drabbas av en livskris underlättar det att ha en professionell partner vid sin sida för rehabiliteringsinsatser. Vi har lång erfarenhet av förebyggande behandling av stressproblematik för att undvika sjukskrivning, och rehabilitering av utmattningsproblematik för att återfå arbetsförmågan och välmåendet.

Om oss

Sedan 1992 bedrivs Psykolog- och psykoterapimottagningen vid Sophiahemmet i privat regi. Vi har ett väl utvecklat samarbete med företagshälsovård, försäkringsbolag och personalavdelningar på många svenska företag. Sophiahemmet är ett modernt och högkvalitativt privatsjukhus med omfattande specialistsjukvård. Därutöver bedrivs förebyggande hälsovård och rehabilitering för både företag och privatpersoner. 

Vi arbetar utifrån Sophiahemmets etiska värdegrund
 • Professionalism

 • Engagemang

 • Tillgänglighet

 • Tradition

Hitta hit

Sophiahemmet ligger centralt nära tunnelbana och bussar på Valhallavägen 91 i Stockholm. Parkering finns inne på Sophiahemmets område eller i allén i Valhallavägens mitt. 

Buss: nr 4, 6, 72

Tunnelbana: Röda linjen, station Tekniska Högskolan eller Stadion


Kontakta oss

Skicka in ett meddelande i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig. Obs. Lämna ett telefonnummer vi kan nå dig på i meddelandet. Vi värnar om sekretessen. Tänk på att utelämna detaljer av personlig/känslig karaktär när du beskriver ditt ärende. I mailsvar ges enbart allmän information om mottagningen och våra tjänster. Rådgivning och tidsbokning sker via telefon. Inkomna meddelanden sparas ej.

Namn E-post Meddelande Skicka in